Vidre

Vidre produserte spesialbussar for den norske og nordiske marknaden, kjenneteikna ved køyretya si lange levetid og gode evne til å fungere i nordisk klima.

Rasjonale for investering:

Vidre vart etablert som «management buy out» frå Vest Buss gruppen i 2010, der strategien var å reposisjonere ei tradisjonell industribedrift innanfor spesialnisjer med potensiale for omsetnings- og marginvekst. Fjord Invest si investering skulle bidra til etablering av selskapet og finansiering av vidare omstilling og vekst.

Utvikling i eigarperioden:

  • Omstilling og marknadstilpasning av organisasjon og produktportefølje
  • Omprofilering og posisjonering innanfor spesialnisjer
  • Omsetningsvekst i eigarperioden (49-55 MNOK)

Lokalisering: Stryn, Sogn og Fjordane
Eigarperiode: 2010-2013
Fond: Fjord Invest SørVest
Kontakt: Roger Flølo