Tape Invent

www.cornertape.net

Tape Invent utviklar og produserer innovative byggevareprodukt, blant anna tape, silikon og verktøy. Marknaden er byggevarekjeder i Noreg og UK.

Rasjonale for investering:

Tape Invent utvikla og produserte patenterte produkt retta mot byggevaremarknaden. Selskapet hadde avtalar om distribusjon via internasjonale byggevaredistributører. Fjord Invest si investering skulle bidra til å finansiere internasjonal lansering og utrulling av Tape Invent sine produkt.

Utvikling i eigarperioden:

  • Finansiert marknadsføring og kampanjar i Noreg og UK
  • Rekruttering
  • Etablert profesjonelt styre

Lokalisering: Vadheim, Sogn og Fjordane
Eigarperiode: 2008-2012
Fond: Fjord Invest Såkorn/SørVest
Kontakt: Thomas Berge