Østerbø Maskin

www.osterbo.no

Østerbø Maskin utviklar og produserer elektromekaniske produkt, og leverer straumaggregat, maskiner og elektrotenester. Marknaden er oljeservice, marin sektor og industri.

Rasjonale for investering:

Selskapet har lang tradisjon og høg kompetanse innan produksjon av elektromekaniske produkt, og leveransar av straumaggregat og maskiner. Fjord Invest si investering skal bidra til auka lønsemd og vekst ved satsing på produkt- og tenesteleveransar til marknader i vekst.

Utvikling i eigarperioden: 

  • Tilført eigenkapital for vidare vekst

  • Etablert avdeling i Sløvåg

  • Auka omsetnad frå 38-56 MNOK (2013-2015)

  • Oppnådd 10 % EBITDA i 2015

 

Logo Østerbø.jpg

Lokalisering: Østerbø, Sogn og Fjordane
Investeringsår: 2014
Eigarandel: 22,7 % / 11,3 %
Fond: Fjord Invest SørVest/Såkorn
Kontakt: Thomas Berge