Rocketfarm

www.rocketfarm.com

Rocketfarm er eit konsulent- og programutviklingshus med fokus på utvikling av sky- og mobilløysingar. 

Rasjonale for investering:

Etterspørselen etter sky- og mobilløysingar er sterkt veksande og den teknologiske innovasjonstakta er rask. Fjord Invest si investering skal bidra til finansiering av vekst og utvikling.

Utvikling i eigarperioden:

  • Auka omsetning frå 1-13 MNOK (2010-2015)

  • Strategi- og forretningsutvikling, etablert profesjonelt styre

  • Snudd negative resultat til lønnsam vekst

  • Sterk vekst i omsetning og antal tilsette gjennom organisk vekst og fusjon

  • Bygd opp ein kompetansesterk konsulentorganisasjon samstundes som organisasjonens innovasjonsevne på eigenutvikling av produkt er oppretthelde

Lokalisering: Sogndal, Sogn og Fjordane
Investeringsår: 2010
Eigarandel: 5,5 % / 5,5 %
Fond: Fjord Invest Såkorn/SørVest
Kontakt: André Aarøen