Quality Intervention

www.q-i.no

Quality Intervention utviklar løysingar for brønnintervensjon på boreriggar, og for reparasjon av lekkasjar i ringrom rundt olje- og gassbrønnar. Teknologiane kan nyttast både onshore og offshore. Marknaden er oljeselskap nasjonalt og internasjonalt.

Rasjonale for investering:

Selskapet utviklar proprietære løysingar for brønnintervensjon og tilbyr oljeselskap tenester basert på desse teknologiane. Fjord Invest si investering skal bidra til å finansiere utvikling og kommersialisering av selskapet sine løysingar.

Utvikling i eigarperioden:

  • Gjennomført emisjon

  • Etablert profesjonelt styre

  • Utvikla og lansert nye produkt

Lokalisering: Balestrand, Sogn og Fjordane
Investeringsår: 2014
Eigarandel: 3,2 % / 9,5 %
Fond: Fjord Invest Såkorn/SørVest
Kontakt: Thomas Berge