Petal

www.petal.no 

Petal produserer og leverer høgkvalitets metallfasader til bygg i Noreg og Norden. Selskapet tilbyr fasadeløysinger til arkitektar, entreprenørar og byggherrar.

Rasjonale for investering:

Selskapet har lang tradisjon for produksjon av knekte metallprodukt med høg kvalitet. Fjord Invest si investering skal bidra til vekst og auka lønsemd ved styrka sal og marknadsføring av fasadeprodukt, samt automatisering av produksjon.

Utvikling i eigarperioden:

  • Auka omsetning av fasadeprodukt frå 13-23 MNOK (2009-2015)
  • Styrka sal og marknadsføring av Petal fasadeprodukt
  • Automatisert produksjon med robotteknologi

Lokalisering: Vik, Sogn og Fjordane
Eigarperiode: 2008-2016
Fond: Fjord Invest SørVest
Kontakt: Thomas Berge