Paneda

www.paneda.no

Paneda utviklar og leverer teknologi for trådlaus distribusjon av digitale tv-signal. Marknaden er distributørar og abonnentar av digital-tv i bakkenettet i Noreg. 

Rasjonale for investering:

Paneda utviklar og leverer teknologi for trådlaus distribusjon av digitale tv-signal i soner med satellittskygge. Fjord Invest si investering skulle bidra til kommersialisering av Paneda sin teknologi knytta til utbygging av det digitale bakkenettet i Noreg.

Utvikling i eigarperioden:

  • Auka omsetning frå 1-10 MNOK (2005-2008)
  • Finansiert behov for arbeidskapital fram til utbygging av digitalt bakkenett
  • Inngått kontrakt med Norkring om utbygging av satellittskyggesoner i det digitale bakkenettet

Fjord Invest sine aksjar vart selt til Local Digital Holding.

Lokalisering: Selje, Sogn og Fjordane
Eigarperiode: 2005-2008
Fond: Fjord Invest Såkorn
Kontakt: Thomas Berge