Oceanglobe

OceanGlobe utvikla offshore oppdrettsanlegg for nasjonale og internasjonale oppdrettsselskap.

Rasjonale for investering:

Selskapet utvikla konsept og prototype for oppdrett av fisk offshore. Fjord Invest si investering skulle bidra til å finansiere bygging av prototype og test av biomasse i fullskala anlegg.

Utvikling i eigarperioden:

  • Finansiert utvikling og bygging av prototype for offshore oppdrettsanlegg
  • Etablert profesjonelt styre

Lokalisering: Måløy, Sogn og Fjordane
Eigarperiode: 2005-2014
Fond: Fjord Invest Såkorn
Kontakt: Thomas Berge