Ocea

www.ocea.no

Ocea Gruppen leverer utstyr og løysingar til internasjonal havbruksnæring.

Rasjonale for investering:

Fjord Invest vart aksjonær i selskapet etter sal av porteføljeselskapet Mercatus til Ocea Gruppen i 2007. Ocea Gruppen skulle posisjonere seg som ein leiande leverandør til den veksande havbruksnæringa.

Utvikling i eigarperioden:

  • Tilført kapital for finansiering av omstilling og vekst

Lokalisering: Bergen, Hordaland
Eigarperiode: 2007-2014
Fond: Fjord Invest
Kontakt: André Aarøen