Nærøysund

Nærøysund si verksemd var oppdrett av torsk.

Rasjonale for investering:

Nærøysund var ein av Noregs leiande oppdrettarar av torsk. Fjord Invest si investering skulle bidra til å auke selskapet sin oppdrettskapasitet.

Utvikling i eigarperioden:

  • Auka omsetning frå 7-37 MNOK (2004-2009)
  • Etablert totalfinansiering for vekst
  • Vekst i antal lokalitetar og biomasse
  • Strategiutvikling

Lokalisering: Florø, Sogn og Fjordane
Eigarperiode: 2005-2009
Fond: Fjord Invest
Kontakt: Aud Ingrid Espeland