Mercatus

www.ocea.no

Mercatus utviklar og leverer software til nasjonale og internasjonale oppdrettsselskap.

Rasjonale for investering:

Mercatus utvikla software for kontroll og styring av fiskeoppdrett, med leiande oppdrettsselskap som kundar. Fjord Invest si investering skulle bidra til vidare vekst ved styrking av organisasjon og lansering av software mot nye bransjar.

Utvikling i eigarperioden:

  • Auka omsetning frå 10-15 MNOK (2005-2007)
  • Rekruttering
  • Etablert profesjonelt styre
  • Strategiutvikling

Fjord Invest sine aksjar vart selt til Ocea Gruppen.

Lokalisering: Florø, Sogn og Fjordane
Eigarperiode: 2005-2007
Fond: Fjord Invest
Kontakt: Thomas Berge