Marin Vekst

Marin Vekst var eit investeringsfond retta mot lakseoppdrett.

Rasjonale for investering:

Marin Vekst vart oppkapitalisert av finansielle investorar for å gjere investeringar innan oppdrett av laks. Fjord Invest si investering skulle bidra til fullteikning av fondet, der ein del av kapitalen vart investert i attraktive marine selskap i Sogn og Fjordane.

Utvikling i eigarperioden:

  • Deltaking i styret
  • Alle fondet sine investeringar gav høg positiv avkastning

Marin Vekst vart realisert i 2007.

Lokalisering: Bergen, Hordaland
Eigarperiode: 2003-2007
Fond: Fjord Invest
Kontakt: Aud Ingrid Espeland