Kunnskapsparken Sogn og Fjordane

www.kpsf.no

Kunnskapsparken Sogn og Fjordane er eit regionalt utviklingsselskap som bistår gründarar og selskap med gode forretningsidéar. Hovudmålsettinga er å bidra til utvikling og vekst gjennom kommersialisering av forretningsidéar og forskingsresultat.

Rasjonale for investering:

Fjord Invest Såkorn si investering skulle vere med å sikre at Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane vart oppkapitalisert for å tilføre kapital til selskap i oppstartfase.

Utvikling i eigarperioden:

  • Styrka organisasjon
  • Etablert nettverk mot selskap i tidleg fase

Lokalisering: Sogndal, Sogn og Fjordane
Investeringsår: 2004
Eigarandel: 38,2 %
Fond: Fjord Invest Såkorn
Kontakt: Aud Ingrid Espeland