Inkubas

Inkubas var ein industriinkubator som skulle bidra til omstilling og etablering av nye verksemder.

Rasjonale for investering:

Hydro Aluminium og SIVA stifta ein inkubator i Årdal for å legge til rette for omstilling og etablering av nye verksemder. Fjord Invest si investering skulle bidra til etablering av inkubatoren og auka tilgong på prospekt.

Utvikling i eigarperioden:

  • Etablering av inkubator

Lokalisering: Årdal, Sogn og Fjordane
Eigarperiode: 2004-2009
Fond: Fjord Invest Såkorn
Kontakt: Aud Ingrid Espeland