Impec

www.impec.no

Impec utviklar og leverer produkt og tekniske løysingar til aluminiumsindustrien nasjonalt og internasjonalt.

Rasjonale for investering:

Impec leverte tekniske løysingar til aluminiumsindustrien og var del av klynga for produksjon av aluminium i Årdal. Fjord Invest si investering skulle bidra til å kommersialisere selskapet sine produkt og bygge organisasjon.

Utvikling i eigarperioden:

  • Auka omsetning frå 4-7 MNOK (2005-2007)
  • Levert produkt til internasjonale kundar
  • Rekruttering

Fjord Invest sine aksjar vart selt til Årdal Stålindustri AS.

Lokalisering: Årdal, Sogn og Fjordane
Eigarperiode: 2005-2008
Fond: Fjord Invest Såkorn
Kontakt: Thomas Berge