Fras Technology

www.fras.no

Fras leverer løysingar og tenester for tilstandskontroll og fjernovervaking (condition monitoring) av hydraulikk- og smøreoljesystem på offshoreinstallasjonar, maritime fartøy og industrianlegg i Noreg og internasjonalt.

Rasjonale for investering:

Selskapet har patentert teknologi for tilstandskontroll og fjernovervaking (condition monitoring) av trykksette system. Fjord Invest si investering skal bidra til vidareutvikling og kommersialisering av produktporteføljen og til å bygge organisasjon for vidare vekst.

Utvikling i eigarperioden:

  • Auka omsetning frå 5-12 MNOK (2010-2013)
  • Endring av forretningsmodell
  • Posisjonert selskap for vekst i høgmarginmarknader (subsea)
  • Styrka leiing

Lokalisering: Årdal, Sogn og Fjordane og Ås, Akershus
Eigarperiode: 2010-2015
Fond: Fjord Invest Såkorn/SørVest
Kontakt: Roger Flølo