Fjord Shell Norway

Fjord Shell Norway hausta, avgifta og distribuerte blåskjell til daglegvaremarknaden i Noreg.

Rasjonale for investering:

Fjord Shell Norway utvikla teknologi for avgifting og lagring av blåskjell. Fjord Invest si investering skulle bidra til å finansiere utvikling av teknologi for avgifting og lagring av blåskjell for stabile og føreseielege leveransar.

Utvikling i eigarperioden:

  • Finansiert utvikling av teknologi for lagring og avgifting av blåskjell
  • Etablert profesjonelt styre
  • Inngått distribusjonsavtale med Hallvard Lerøy AS

Lokalisering: Nordfjordeid, Sogn og Fjordane
Eigarperiode: 2006-2009
Fond: Fjord Invest Såkorn
Kontakt: Thomas Berge