Dooria

www.dooria.no

Dooria leverer inner- og ytterdører til den skandinaviske marknaden.

Rasjonale for invesering:

Fjord Invest si investering skulle finansiere vidare vekst og posisjonere selskapet som ein av dei tre leiande dørleverandørane i Skandinavia.

Utvikling i eigarperioden:

  • Kjøp av fabrikkar i Sverige
  • Omstilling av produksjon, logistikk og sal
  • Lagt til rette for finansiell investor og oppkapitalisering
  • Endring av leiing og organisasjon

Lokalisering: Oslo
Eigarperiode: 2003-2015
Fond: Fjord Invest Industri
Kontakt: André Aarøen