Bionordic

Bionordic utvikla og produserte pelletsomnar.

Rasjonale for investering:

Bionordic hadde utvikla og patentert teknologi for brennkammer til bruk i pelletsomnar. Fjord Invest si investering skulle bidra til å kommersialisere Bionordic sine pelletsomar.

Utvikling i eigarperioden:

  • Styrka leiing
  • Strategiutvikling

Lokalisering: Jostedalen, Sogn og Fjordane
Eigarperiode: 2008-2011
Fond: Fjord Invest SørVest
Kontakt: Aud Ingrid Espeland