Artspages

www.phonofile.no

Artspages drifta database og tenester for elektronisk lagring, sal og distribusjon av musikk frå uavhengige plateselskap og artistar.

Rasjonale for investering:

Artspages var tidleg ute med eigenutvikla teknologi for distribusjon av digital musikk i ein raskt veksande marknad.  Fjord Invest si investering skulle bidra til vidareutvikling av teknologi og omsetningsvekst.

Utvikling i eigarperioden:

  • Auka omsetning frå 2-9 MNOK (2004-2009)
  • Rekruttering
  • Etablert profesjonelt styre
  • Strategiutvikling
  • Lagt til rette for finansiell investor innan bransjen IKT

Artspages vart fusjonert med Phonofile i 2010 og Fjord Invest vart eigar i Phonofile.

Lokalisering: Oslo
Eigarperiode: 2004-2010
Fond: Fjord Invest
Kontakt: Aud Ingrid Espeland