Om Fjord Invest


Investeringsfond

  • Fjord Invest er eit investeringsselskap som investerer risikokapital i vekstselskap på Vestlandet

Kapital

  • Frå Sparebanken Sogn og Fjordane, Sparebanken Vest, BKK, SFE, private investorar, Sogn og Fjordane Fylkeskommune og Innovasjon Norge (lån)

Investeringar

  • 27 investeringar

  • 10 porteføljeselskap i 2019

Aktivt eigarskap

  • Kapital, kompetanse og nettverk

Forvaltning