Fjord Invest SørVest

Fjord Invest SørVest har ein forvaltningskapital på 216 millionar kroner, og kan investere i såkorn- og vekstbedrifter i Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Agder-fylka. Fondet inngår i ordninga om statlege distriktsretta såkornfond, kor statleg kapital er representert gjennom ansvarleg lån frå Innovasjon Norge.

Styre

Kjartan Strand, styreleiar (investor, Strand & Partners)
Torgeir Nærø, nestleiar (administrerande direktør, AAK)
Oddvar Aarberg, styremedlem  (basesjef, GDF Suez i Florø)
Tore Mong, styremedlem (forretningsutviklar, BKK)
Marianne Frønsdal, styremedlem (Leiar Marknad & Kommunikasjon, Sparebanken Vest)

Eigarar