Fjord Invest Såkorn

Fjord Invest Såkorn har ein forvaltningskapital på 55 millionar kroner, og kan investere i både såkorn- og vekstbedrifter i Sogn og Fjordane. Kapital frå realisering av porteføljebedrifter vert nytta til investering i nye bedrifter.  

Styre

Vidar Grønnevik, styreleiar (sjølvstendig næringsdrivande)
Eli-Grete Høyvik, styremedlem (dagleg leiar, Interplan AS)
Ingar Valvik, styremedlem (regionbanksjef, Sparebanken Sogn og Fjordane)

Eigarar