Fjord Invest Industri

Fjord Invest Industri har ein forvaltningskapital på 135 millionar kroner, og kan investere i industribedrifter Sogn og Fjordane med hovudvekt på bedrifter i Årdal og Høyanger. Fondet er lukka for nye investeringar.

Styre

Harald Ynnesdal, styreleiar (sjølvstendig næringsdrivande)
Frode Vasseth, styremedlem (direktør økonomi og finans, Sparebanken Sogn og Fjordane)
Karstein Lien, styremedlem (banksjef, Sparebanken Vest)

Eigarar