Fjord Invest

Fjord Invest har ein forvaltningskapital på 131 millionar kroner, og kan investere i vekstbedrifter som har sin hovudaktivitet i Sogn og Fjordane. Fondet er lukka for nye investeringar.

Styre

Harald Ynnesdal, styreleiar  (sjølvstendig næringsdrivande)
Frode Vasseth, nestleiar  (direktør bank og finans, Sparebanken Sogn og Fjordane)
Karstein Lien, styremedlem  (tidlegare banksjef, Sparebanken Vest)

Eigarar