Fjord Invest Såkorn investerer i Webmegling Technology

Fjord Invest Såkorn investerer i teknologiselskapet Webmegling Technology. Selskapet utviklar digitale løysingar for sal av boligar og eigedomsmegling på nett; Webbolig.no og Webmegling.no.

Webmegling Technology er leia av Pål Anders Kårstad, tidlegare dagleg leiar for Sparebanken Sogn og Fjordane si avdeling for eigedomsmegling.

Fjord Invest Såkorn investerer i fellesskap med fleire lokale investorar. Formål med investeringa er å sikre finansiering av selskapet i tidleg fase under lansering at tenestene Webbolig.no og Webmegling.no.

Les meir om tenestene her: www.webbolig.no og www.webmegling.no