Steinsvik Group kjøper Ocea

Steinsvik Group har i dag kjøpt 100% av aksjene i selskapene Ocea AS og Ocea Chile S.A. Selger er Ocea Gruppen AS. Datterselskapene i Ocea AS; Ocea UK Limited og Tromotech OÜ inngår i handelen.

(Pressemelding) «Dette er en milepæl for oss», sier Bjørn M. Apeland i en kommentar. «Vi ønsker å bygge et globalt selskap og har store ambisjoner for fremtiden. Begge selskapene har ledende produkter i sektoren og kjøpet gjør det mulig for oss å hente ut synergier. Dette vil bidra til enda større fokus på FoU og gjør det mulig for oss å bidra enda mer aktivt til den videre teknologiske utvikling i næringen. Vi får i tillegg tilføre en rekke nye produkter som gir grunnlag for videre vekst. Vi ser at størrelse er av betydning og oppkjøpet sikrer oss en langt høyere volumbase», sier han videre.

Styreleder i Ocea Gruppen AS Dag Sørsdahl er godt fornøyd med at Steinsvik Group kjøper Ocea. «Vi mener dette er en riktig industriell løsning for selskapet», sier han i en kommentar. «Ocea har mye bidra med og vi selger et selskap i sunn og god utvikling både i Norge og Chile. Ocea har en rekke nye produkter og spesielt Ocea Thermolicer som vil bli et viktig verktøy for næringen i arbeidet med å bekjempe lus.
Kjøpet er finansiert av investeringsselskapet Kverva AS. «Vi mener at leverandørindustrien til havbruksnæringen har et stort potensial, og en kombinasjon av Ocea og Steinsvik gir en spennende investeringsmulighet. Prosessen har gått raskt, og Kverva har derfor finansiert oppkjøpet av Ocea fra Steinsvik med mulighet til å konvertere til 50% eierskap på et senere tidspunkt.» sier Helge Moen, daglig leder i Kverva.

Steinsvik Group har spesialisert seg på å levere produkter og løsninger som skal tåle tøffe forhold i lang tid, til havbruk, maritime næringer og til olje- og gass-industrien. Gruppen har hovedkontor ved Haugesund og med avdelinger/datterbedrifter i Bergen, Stord, Trondheim, Frøya, Tromsø, Skottland, Chile og Vietnam.

Ocea er en ledende leverandør av løsninger og produkter til havbruksnæringen. Selskapet utvikler og leverer et bredt spekter av utstyr og programvare for alle områder av havbruksnæringen. Ocea har som mål å være en foretrukket samarbeidspartner innenfor havbruksteknologi, og er en organisasjon med stor vilje til fleksibilitet i forhold til en næring i stadig utvikling. Selskapet er godt etablert i alle sine kjernemarkeder, blant annet med datterselskaper i Chile og Storbritannia.

Den samlede gruppen vil i 2014 anslagsvis ha en omsetning på 600 millioner.

For ytterligere spørsmål;

Bjørn M. Apeland, tlf 90147560

Dag Sørsdahl, tlf 92403319

 

Ocea er en ledende leverandør av utstyr og programvare til alle områder av havbruksnæringen. Ocea har som mål å være en foretrukket samarbeidspartner innenfor havbruksteknologi, og en
organisasjon med stor vilje til fleksibilitet i forhold til kunder og en næring i stadig utvikling. Selskapet er godt etablert i alle sine kjernemarkeder, blant annet med datterselskaper i Chile og Storbritannia.