Rocketfarm nr 11 av dei 50 raskast veksande teknologiselskap i Noreg

Rocketfarm har med sin 976 % omsetningsvekst siste fem år oppnådd 11. plass på Deloitte Technology Fast 50-lista

Deloitte Technology Fast 50 er ei rangering av dei raskast veksande teknologi-, media-, telekom- og bioteknologiselskapa i Noreg i 2014. Kåringa er basert på ei analyse av omsetningsvekst dei siste fem åra, og omfattar 20.000 bedrifter frå heile landet.

Sjå meir: http://www2.deloitte.com/no/no/pages/technology-media-and-telecommunications/articles/fast50-norway.html