Fjord Invest investerer i Quality Intervention

Investorar satsar på Quality Intervention, og blant dei er Fjord Invest

INVESTORER SATSER PÅ QUALITY INTERVENTION AS

Quality Intervention AS har siden starten i 2008 utviklet unik teknologi og smarte løsninger for olje og gassmarkedet. Selskapet har nå hentet kapital fra et investeringsselskap samt private investorer for å kommersialisere teknologien og videreutvikle selskapet.

Selskapet har gjennom kontrakter med store nasjonale og internasjonale olje og gass selskaper, samt støtte fra Innovasjon Norge, Balestrand Kommune og lokale leverandører som Kleive Mekaniske AS, siden starten i 2008 utviklet ideene til gründerne og Balestrandingene Jostein Alværn og Bjarne Langeteig.

Selskapet er lokalisert i Balestrand og Tananger, og denne satsingen vil kunne få ringvirkninger i Balestrand.

GRÜNDERE FRA SOGN

Senioringeniørene Jostein Alværn og Bjarne Langeteig, med over 25 års fartstid innen olje og gass næringen, har utviklet unike løsninger på teknisk vanskelige operasjoner for å øke og forlenge produksjonen i olje- og gass brønner.
Gründerne har sammen med bransjetilknyttede nye eiere satset på ferdigutvikling av de unike teknologiene, som nå skal lanseres i et globalt marked.

Quality Intervention AS har en tid søkt strategiske samarbeidspartnere som ser mulighetene i selskapets teknologi og som vil være med å holde en lokal profil som vil kunne gi lokale ringvirkninger. Styret i selskapet er nå glade for å ha med investeringsselskapet Fjord Invest for videre utvikling av Quality Intervention AS og realisering av markedspotensialet til selskapets teknologier.

Quality Intervention er i kontraktsforhandlinger med store nasjonale/internasjonale oljeserviceselskaper/operatørselskaper på flere av produktene, og forventer å være i mål med dette innen året.

PATENTERTE TEKNOLOGIER

Selskapet utvikler utstyr som både er smartere og billigere i bruk enn dagens teknologi. Utstyret er konstruert med tanke på å forenkle operasjoner i et kosteffektivt og tidsbesparende perspektiv innenfor boring og brønn. Selskapets teknologier består av :

Casing Intergrity System (CIS) muliggjør sirkulasjon i oljebrønnen fra utsiden (annulus) hvor man da kan reparere interne lekkasjer i brønnene.

Light Well Circulation System (LWCS) er en billigere og enklere måte å utføre sirkulasjon i både landbrønner, offshorebrønner og subseabrønner (fra LWI fartøy) sammenlignet med dagens metoder.

Wireline Safe Beam (WSB) er en enhet som gjør at  man rigger opp/ned Wireline på flyterigger med en enklere, sikrere og mer effektiv metode.

FJORD INVEST

Fjord Invest er et investeringsselskap rettet mot vekstselskap på Vestlandet. Fjord Invest utvikler selskap gjennom aktivt eierskap, der målet er å skape vekst, lønnsomhet og varig konkurransekraft i de selskapene det investeres i. Fjord Invest forvalter om lag 425 mill NOK fordelt på fire fond, og har i dag en portefølje på 13 selskap.

Kontakt info: Quality Intervention AS,  Rune Bratseth (CEO), e-post: rune@-i.no, tlf.: +47 907 56 566

(Pressemelding)