Fjord Invest Såkorn investerer i Webmegling Technology

Fjord Invest Såkorn investerer i teknologiselskapet Webmegling Technology. Selskapet utviklar digitale løysingar for sal av boligar og eigedomsmegling på nett; Webbolig.no og Webmegling.no.

Webmegling Technology er leia av Pål Anders Kårstad, tidlegare dagleg leiar for Sparebanken Sogn og Fjordane si avdeling for eigedomsmegling.

Fjord Invest Såkorn investerer i fellesskap med fleire lokale investorar. Formål med investeringa er å sikre finansiering av selskapet i tidleg fase under lansering at tenestene Webbolig.no og Webmegling.no.

Les meir om tenestene her: www.webbolig.no og www.webmegling.no

Norske Phonofile solgt til Sony-selskap

Norske Phonofile har vokst kraftig i mange år på å håndtere digital musikk. Fra 2010 til 2015 økte omsetningen fra 22,4 til 115 millioner kroner, og selskapet fikk et resultat før skatt på 3,5 millioner kroner i 2015.

Nå er selskapet solgt til Orchard, et selskap eid av Sony.

Les DNs omtale av salget her: 

https://www.dn.no/etterBors/2017/05/04/1534/Musikk/norske-phonofile-solgt-til-sony-selskap

Gründerdagen Z 2016

Gründerdagen Z 2016 blir arrangert 10. mai på Hotel Alexandra i Loen. Gründarar og andre med ønskje om å starte bedrift er velkommen til eit variert og spennande program. Lær om sosiale medier, Crowfounding, investorsøk mm.

Program:

12:30 Oppmøte, registrering, enkel servering

12:50 Velkomst

13:00 Sosiale medier
«Bli Z» - lær om marknadsføringsstrategiar, bodskap, kommunikasjonsverktøy og trendar
v/Farmhouse/Gro Flølo

14:15 Pause

14:30-15:00 Playing Lean
Kva er Crowdfunding – «Korleis lykkast på Kickstarter?»
v/Simen Fure Jørgensen

15:05 Investorblikket
Kva ser investorar etter? Her møter vi lokale investorar som Dag Solheim, Gunnar Carlsson og investeringsselskapet Fjord Invest

15:45 Pause med noko å bite i

16:20 Gründer-Pitch
Lokale gründerar presenterer sine idear for investorpanelet

17:20 Gründercase
«Frå Nachspiel ide til internasjonal merkevare»
Moods of Norway v/Simen Staalnacke og Jan Egil Flo

17:45 Premieutdeling Pitche-konkurranse

18:00 Inspirasjonsforedrag
“Dyrke Styrke”
Kva skal til for å lykkast – Og kva vil du eigentleg lykkast med?
v/Pål Knutsson-Medhus

19:00 Playing Lean og eit varmt måltid
Spel med praktisk tilnærming til Lean Startup prinsipp

21:00 Næringspub

 

Påmelding kan gjerast her: https://sfj.pameldingssystem.no/naringsdagane2016

 

Fjord Invest sel sine aksjar i Phonofile

Førde,  29. januar 2016

Fjord Invest sel sine aksjar i Phonofile  til SendR, ein internasjonal tilbydar av digitalt medieinnhald. Phonofile vil etter dette stå godt rusta til å vekse vidare internasjonalt, særleg i samarbeid med SendR sitt dotterselskap finetunes.

Fjord Invest sitt engasjement i bransjen for digital musikk starta med investering i Artspages International i Sogndal i 2004. Selskapet utvikla teknologi for distribusjon av digital musikk, og vart fusjonert med Phonofile i 2010. Etter dette har selskapet vakse kraftig og erobra meir og meir av den nordiske marknaden. 

-          Vi har bidrege til å få fram eit teknologiselskap med utspring frå Sogndal, og er stolte av å ha vore med og utvikla ein digital pioner som omset for rundt 100 millionar kroner, seier André Aaøren, partnar i Fjord Invest Management. 

– For å vekse vidare i ein tøff internasjonal marknad er det riktig for Phonofile å bli del av ei større eining, og det har vi no lukkast med, held Aarøen fram.

 

For meir informasjon:

Fjord Invest:

André Aarøen

aaa@fjordinvest.no

www.fjordinvest.no

 

Phonofile:

Erik Brataas

erik@phonofile.no

www.phonofile.com

 

Om SendR

SendR er ein digital distributør og tilretteleggjar av bruk av lisensar. Selskapet muleggjer no bruk av meir enn ein million lyd- og videospor med rundt 450 lisenshavarar (inkl Apple iTunes, Amazon, GooglePlay, Spotify, YouTube etc.) Tenestene som vert tilbudt av SendR sine dotterselskap dekkjer heile verdikjeda for digitalt medieinnhald, særleg innan lyd og video.

 Om Phonofile

Phonofile har sidan 1999 vore ein digital pioner, og den største i sitt slag i den nordiske marknaden. Vi jobbar for å gje uavhengige plateselskap og deira artistar oversikt og kunnskap i den stadig endra verda av digital musikk. Frå kontor i Oslo, Stockholm, Gøteborg, København og London distribuerer vi musikk frå våre innovative og ambisiøse plateselskap. Vi trur på rettferdig kompensasjon og transparens kombinert med kunnskap om den nye verda av digital marknadsføring og kommunikasjon, og dette utviklar vi stadig til komponentar som kan implementerast i våre teknologiske system.  

Om Fjord Invest

Fjord Invest er eit private equity selskap som fokuserer på selskap med sterkt vekstpotensial på Vestlandet. Fjord Invest utviklar selskap gjennom aktivt eigarskap, kor målet er å skape vekst, lønsemd og varig konkurranseevne i porteføljeselskapa. Samla kapital under forvaltning er rundt 425 millionar kroner, og Fjord Invest har i dag ei portefølje beståande av 9 selskap. 

 

 

 

JELD-WEN aquires Dooria

Førde, Monday August 10, 2015

JELD-WEN, the world’s largest manufacturer of windows and doors, announced today that it has acquired Dooria AS (“Dooria”) from Credo Partners and Fjord Invest. Dooria is one of the largest manufacturers of wooden doors in the Nordics, and a leading provider of residential and commercial doors in the Swedish and Norwegian markets. Terms of the acquisition were not disclosed.

Dooria, headquartered in Oslo, Norway, has three door manufacturing locations in Sweden and employs approximately 200 people.  The company offers a complete range of doors, including interior, exterior and specialty rated doors, in a wide variety of styles. The 68 year-old company, known for its high quality and innovative door designs and options, will become part of JELD-WEN’s North European business unit. The acquisition adds to the more than one billion in USD business that JELD-WEN has in Europe today.

 “This acquisition is aligned with our mission to grow and expand our door and window manufacturing capabilities in Europe,” said Kirk Hachigian, JELD-WEN president and chief executive officer. “We welcome Dooria into the JELD-WEN family and look forward to leveraging our combined operations to strengthen our commitment to customers in the Scandinavian region.”

Fjord Invest has been owner in Dooria since 2003, and contributed to the company’s development from a local door manufacturer in Norway to one of the largest players in the Nordic wooden door market through acquisitions and organic growth. In partnership with Credo Partners, Fjord Invest has since 2010 implemented the turnaround, restructuring and strategic refocusing of the company. “It has been a challenging investment for us after the market meltdown during the financial crisis, but we are proud to have repositioned Dooria as a valued market player, and we are pleased to hand over the company to a global industry leader”, said Roger Flølo, Partner of Fjord Invest Management. 

 

About JELD-WEN

JELD-WEN - a leading global manufacturer of windows, doors, and treated composite trim and panels - operates in more than 20 countries with $3.5 billion in revenues; half of which comes from outside the United States. The company provides products that enhance the beauty and functionality of homes and commercial buildings. JELD-WEN’s full breadth of products has earned numerous awards and endorsements for dependability, innovation and excellence. With a strong commitment to sustainability, JELD-WEN is a recognized leader in manufacturing energy efficient products — providing solutions that deliver exceptional value for builders, architects and homeowners around the world. For more information, visit www.jeld-wen.com.

About Fjord Invest

Fjord Invest is a Norwegian private equity firm focusing on companies with strong growth potential in the western parts of Norway. Fjord Invest develops companies through active ownership where the goal is to create growth, profitability and sustained competitiveness in the portfolio companies. Total capital under management is about NOK 425 mill and Fjord Invest today has a portfolio consisting of 11 companies. For more information, visit www.fjordinvest.no  

 

Contact: Roger Flølo, Partner, Fjord Invest Management AS

E-mail: rf@fjordinvest.no

Mobile: +47 997 37 800

Gründerdagen Z 2015 - 19. mai i Førde

Gründerar og alle som har ein god forretningside vert ynskt velkommen til ein lærerik og spennande dag i Førde den 19.mai!

Innhald
Gründerdagen Z set gründeren og dei gode ideane i sentrum. Caspar Lund frå Bergen Teknologisenter vil fortelje deg om LEAN Startup og korleis du på ein rask og billeg måte kan kvalitetssikre din forretningsidé. Vi byr også på inspirerande suksesshistorier frå lokale gründerar:

  • “Konkurrentar – vennar eller fiendar?” – Kinn Bryggeri v/Espen Lothe
  • “Frå liten til stor!” – Melin Medical v/Ingvill Hestenes
  • “Jo meire vi er saman…” Rocketfarm v/Halvor Gregusson

Finn Tokvam er vår konferansier gjennom dagen. Det vil bli nokre tillegg i programmet – så det er berre å gle seg! Vi vil fortløpande oppdatere programmet.

Arrangørar
Gründerdagen Z er eit samarbeid mellom- og vert arrangert av Ernst & Young, Fjord Invest, Innovasjon Norge, Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane og Sunnfjord Næringsutvikling.

Stad og tidspunkt
Gründerdagen vert arrangert på Scandic Sunnfjord Hotell i Førde den 19. mai.
Programmet startar kl. 13:30 og varer til kl. 19:00. Vi avsluttar dagen med eit felles måltid.
På kvelden vil det bli anledning til å delta på Næringspub i forbindelse med Næringsdagane 2015.

Påmelding
Det er fortløpande påmelding. Ved påmelding før den 28.april er prisen kr. 500,-. Etter denne datoen er prisen kr. 650,-.
Siste påmeldingsfrist er den 12.mai! Det er bindande påmelding.
Lunsjbuffè og enkel matservering på ettermiddagen er inkludert.

Kontakt oss gjerne om du har spørsmål.
Kontaktperson er Hilde Grinde, hilde@kpsf.no, 90 85 73 94.

Lenkje til påmelding her

Påmelding til Næringsdagane 2015 kan de finne her