Vi ser etter bedrifter med stort vekstpotensial, dyktige og motiverte tilsette, og med ønskje om ein støttespelar for å nå sine ambisjonar. Som aktiv eigar bidreg Fjord Invest med kapital og kompetanse, og i fellesskap med bedrifta skal vi skape konkurransedyktige arbeidsplassar og verdiar for aksjonærane.

 

 

Portefølje