Om Fjord Invest

Verksemd:

 • Investor med fokus på såkorn- og vekstbedrifter
 • Utviklar bedrifter gjennom aktivt eigarskap
 • Realiserer avkastning gjennom industrielt eller finansielt sal

Bakgrunn:

 • Investeringsmiljø etablert i 2003
 • Forvaltningskapital på NOK 425 mill
  • 4 fond under forvaltning
  • 12 porteføljeselskap
  • 13 realisasjonar
 • Team på 5 tilsette med erfaring innan leiing, styrearbeid, strategi og finans