Om Fjord Invest

Verksemd:

Bakgrunn:

Investinor AS er et investeringsselskap som eies av den norske stat. Sammen med private medinvestorer gjør vi noen lovende bedrifter verdensledende.

Sammen med private medinvestorer utvikler Investinor noen av fremtidens norske eksportbedrifter med påfyll av riktig mengde kapital til rett tid, og aktivt, kompetent eierskap via styreposisjoner i bedriftene.

Investinor kompletterer det norske markedet for aktiv eierkapital ved å tilføre det mer stabilitet, bredde og større volum. Med sin investeringsvirksomhet bidrar Investinor også til å utvikle dette markedet.